นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับนโยบายส่วนบุคคลที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ อ้างถึง G2GBET111 กลุ่มในเครือของเรา, ของเรา, ทางเรา, เว็บไซต์ของเรา ให้หมายถึงกลุ่มบริษัทในเครือของ G2GBET111 ที่กล่าวถึง ท่าน, คุณ, ผู้เล่น, ลูกค้า ให้หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดของเรา และได้มอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่เว็บไซต์ของเรา เอกสารนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ จะอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลผู้เล่นของ G2GBET111 ที่ท่านได้มอบให้กับเราและใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยผู้เล่นได้แสดงความยินยอมให้ทางเว็บไซต์ของเราได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุไว้ชัดในเอกสารฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเงื่อนไขข้อตกลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ และไม่ต้องการมอบข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเราได้โดยทันที ท่านควรรับทราบด้วยว่าการได้รับรางวัลหรือเงินที่ได้จากทางเรา ท่านได้ยินยอมให้ชื่อ-สกุล และรูปภาพของท่าน เพื่อโปรโมชั่นและการโฆษณาโดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม ยกเว้นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ถูกห้ามไว้โดยกฎหมาย ทางเว็บไซต์เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของท่าน ซึ่งรวมถึงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อมอบข้อความโฆษณาและการบริการโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่คาดว่าท่านอาจจะสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ของเราอีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกไปยังเว็บไซต์หรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ หากมีความจำเป็นเพื่อให้การชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์

เมื่อท่านทำการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา ข้อมูลของท่านจะได้รับการนำไปเพื่อบริหารจัดการบัญชีและดำเนินการฝากถอนบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและระบุตัวตน อีกทั้งทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลผู้ชนะและรางวัลที่ได้รับ ประกอบไปด้วยชื่อบัญชีหรือตัวย่อของชื่อบัญชี  จำนวนเงินรางวัลและข้อมูลอื่นๆเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเรา ตามความจำเป็นและเห็นควร

การรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทั้งหมดจะส่งผ่านระบบ 128-bit SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูล และถูกจัดเก็บไว้โดยมีมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เรามีการใช้ระบบคุกกี้ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้ทางเราจะนำข้อมูลที่คุ๊กกี้บันทึกไว้ไปใช้การวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทางเราต่อไป เมื่อมีเหตุขัดข้องระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่านทางโทรศัพท์ เราจะมีการเก็บข้อมูล Log data ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล IP, ชื่ออุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, รูปแบบการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น, วันและเวลาการใช้บริการ และสถิติอื่น ๆ อีกด้วย

การเก็บรักษาข้อมูล

เว็บไซต์ G2GBET111 มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นที่ให้กับทางเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลที่ผู้เล่นได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเราจะไม่ได้รับความเสียหายและรั่วไหลอย่างแน่นอน เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เล่น ทางเราได้มีการเตรียมขั้นตอนในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นอย่างดี และเตรียมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ผู้เล่นได้เกิดความมั่นใจว่าเราจะเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยที่สุดและจะเก็บข้อมูลไว้ใช้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ใช้บริการจากทางเว็บไซต์ของเราและใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อะไร

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ G2GBET111 มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของคาสิโนออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเว็บไซต์ของเรา G2GBET111 มีกรอบการป้องกันที่เข้มงวดสำหรับคาสิโนออนไลน์ มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าสู่ระบบใช้บริการที่แข็งแกร่ง รับรองความถูกต้องแบบ 2 ชั้นและการเข้ารหัสที่ใช้กับรายละเอียดสมาชิกบัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรรั่วไหลหรือถูกขโมยอย่างแน่นอน รวมถึงบัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เราอีกด้วย ทางเว็บไซต์จะทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ และหากมีการขอข้อมูบจากทางตำรวจเกิดขึ้นจะต้องมีหมายศาลมาแสดงเท่านั้น และจำเป็นจะต้องระบุตัวตนของข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น ไม่สามารถขอดูทั้งหมดได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดียวกับบริษัทใหญ่อย่าง Google